Home » רפואה » שמואל בן נפתלי

שמואל בן נפתלי

שמואל בן נפתלי – כיצד גינון טיפולי יכול לעזור לילדים עם לקויות למידה?

שמואל בן נפתלי, מנחה במכללת תרפיה, מאמין כי בתחומים רבים, לגינון טיפולי יכול להיות יתרון על פני טיפולים אחרים.
בפרט כאשר מדובר בילדים עם לקויות למידה. כיצד גינון טיפולי יכול לעזור לילדים עם לקויות למידה?
שמואל בן נפתלי טוען כי הטיפול באמצעות גינון הוא שונה מכל טיפול אחר.
נכון, אמנם הטיפול מצומצם יותר, סך הכל שעה בלבד בשבוע, אך יש לו השלכות וניתן לראות שיפור משמעותי במגוון פרמטרים אצל הילד.

שמואל בן נפתלי נותן את הסיבות להצלחת גינון טיפולי בקרב ילדים

ראשית, טוען בן נפתלי, הטיפול שונה מכיוון שהוא מתרחש בסביבה שונה היציאה אל הטבע, אל המרחבים הפתוחים, כבר יוצרים אווירה חדשה עבור הילד. שמואל בן נפתלי
הטיפול בצמחייה הוא איננו טיפול קונבנציונלי ודורש השקעה ויחס מעבר לשעות הרגילות של התלמיד.
הטיפול בערוגות מתקיים בבוקר, בהפסקות ולעתים גם בסוף היוםמה שהופך את הגינה לסביבה פורודקטיבית, כזו שהופכת לחוויה מעצימה וחיובית.
העבודה בגינה דורשת התמדה והשקעה שהיא מעבר לישיבה בכיתה הקשבה ושינון.
הטיפול בגינה הוא טיפול אינטואיטיבי, רגשילטענת שמואל בן נפתלי , עבור הילד המטפל בגינה הפעילות הופכת למגבשת ומעודדת אותו לחשוב ולהבין תהליכים עונתייםזאת מעבר לסיפוק שיש בגידול וצמיחה.

לדברי שמואל בן נפתלי לגינון הטיפולי ישנם הרבה יתרונות שיכולים להיות טיפוליים עבור ילדים עם לקויות למידה לפני שיוצא לגינה, הילד צריך להתארגן, להבין מה נדרש ממנו, הוא מפתח חשיבה ממוקדת מטרה, הוא מפתח מוטיבציה.
הגינון הטיפולי עוזר לילדים להכיר בערך העצמי שלהם, הם מפתחים יכולות של שיתוף פעולה עבור מטרה מסוימת, מפתחים רעיונות ויוזמות תוך כדי עשייה ולומדים על המסוגלות האישית שלכם ורוכשים כלים ללמידה. שמואל בן נפתלי אומר, כי לכל הפעולות הללו יש ערך טיפולי וחינוכי עצום עבור ילד עם לקות למידה.

בשונה מכל שיעור אחר גינון טיפולי אינו שם את הדגש על לימוד, חינוך, ביצוע או הישגים.
המשימה האמיתית היא בגינה, הביצוע והתוצאות הם הצמחיםהגישה הזו, לדברי שמואל בן נפתלי, היא מהווה את ההבדל המהותי עבור ילדים עם לקויות למידה.
מדובר ברכישת מיומנות אישיתסוג של טיפול שנועד לבסס קשר בין המטפל למטופל באמצעות הגינה.
הילד עובר תהליך רגשי ותהליך של התפתחות אישית באמצעות הגינה. שמואל בן נפתלי מגדיר שלושה שלבים לגינון הטיפולי:
עשייה חיצונית עצם הפעולות שנעשות בגינה; השיח המטפל צופה מהצד ועוזר למטופל להבין את התהליכים הרגשיים השונים שהוא עובר ; והשלכת התובנות הללו על החיים היומיומיים של המטופל.
שמואל בן נפתלי מזמין אתכם אל מכללת תרפיה בטבע וללמוד עוד על כוח הריפוי של הטבע.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*