Home » המלצות המערכת » פירוק חברה

פירוק חברה

פירוק חברה – מדוע לעשות זאת?

אין ספק כי אחת ההמצאות החשובות ביותר בעולם המודרני היא ההמצאה של חברה בע"מ (ערבון מוגבל). ההמצאה של חברה בע"מ אשר קרתה באנגליה של המאה ה-19 אפשרה למעשה את כל ההתפתחות הכלכלית של המאות האחרונות וזאת בגלל שהיא יצרה מסך בין בעלי החברה ובין החברה עצמה.
כך בעלי החברה יכלו לקחת סיכונים ולדעת כי אם החברה תיכנס להליך של פשיטת רגל לרוב הם לא יצטרכו לשלם על החובות שלה. ספק רב אם היינו רואים עולם דומה למה שקיים היום אם לא היה קיים מוסד החברה בע"מ והשאלה היחידה שיש לשאול בהקשר זה, זה כיצד אף אחד לא חשב על ההמצאה הזאת לפני כן.
אי אפשר לדבר על חברה בע"מ מבלי להידרש לסוגיה של פירוק חברה. אתם חייבים להבין כי פעמים רבות חברה מגיעה לסוף ימיה ואז אין ברירה אלא לפתוח בהליכים של פירוק.
אחת הסיבות המובהקות ביותר לכך היא העובדה כי כל חברה קיימת נדרשת לשלם אגרות רבות לרשם החברות ואם אנחנו רוצים להימנע מאגרות אלו אנחנו צריכים לפנות אל הרשם וכך לנהל את עניינו בצורה הרבה יותר טובה ויעילה וכמובן לחסוך כסף רב ועל כך אתם צריכים לתת את הדעת.

פירוק חברה – האם לעשות זאת לבד?

לצערנו הבירוקרטיה בישראל ידועה בבעייתיות שבה והיא מקשה מאוד על ניהול עסקים. זה כמובן גורם לבזבוז עצום ולבעיה שאנו חייבים לתת עליה את הדעת. עובדה זו נכונה גם כאשרפירוק חברה אנחנו מדברים על פירוק חברה.
הנהלים הקשורים לפירוק החברה הם סבוכים ומי שאין לו ניסיון בנושא לא יצליח לפרק את החברה בצורה איכותית. אז מה ניתן לעשות בכדי להתגבר על הבעיה הזאת?
כיצד נוכל לפרק את החברה בצורה הטובה ביותר? התשובה היא שאתם צריכים לפנות אל עורך דין מקצועי שיוכל לעזור לכם לפרק את החברה בצורה הטובה ביותר בהתאם להוראות רשות החברות ובהתאם לתקנות שנכתבו על פירוקים.

פירוק חברה – הבדילו בין פירוק חברה לפשיטת רגל

עליכם להבין כי פירוק הוא דבר שונה לחלוטין מאשר פשיטת רגל של אדם פרטי. בעוד אדם פרטי נזקק אל צו הפטר בסוף ההליך ועליו להכריז על עצמו כפושט רגל הרי שחברה יכולה לפתוח בהליך של פירוק מרצון ואינה נזקקת כלל לבית המשפט בהליך.
על כן אל תשוו בין המקרים ובצעו הבחנה ביניהם אם אתם רוצים לנהל את עניינכם בצורה הטובה ביותר שיש.