Home » Tag Archives: פירוק חברה

Tag Archives: פירוק חברה

פירוק חברה

פירוק חברה

פירוק חברה – מדוע לעשות זאת? אין ספק כי אחת ההמצאות החשובות ביותר בעולם המודרני היא ההמצאה של חברה בע"מ (ערבון מוגבל). ההמצאה של חברה בע"מ אשר קרתה באנגליה של המאה ה-19 אפשרה למעשה את כל ההתפתחות הכלכלית של המאות האחרונות וזאת בגלל שהיא יצרה מסך בין בעלי החברה ובין החברה עצמה. כך בעלי החברה יכלו לקחת סיכונים ולדעת כי אם ...

Read More »